Kaj je lizing?
Lizing je posebna oblika financiranja in je namenjen tudi fizičnim osebam, ki si lahko z njim zagotovijo sredstva za vozila, nepremičnine ter  raznovrstne potrošne dobrine. Lizing ima tako značilnosti kredita kot značilnosti klasičnega najema. Podobnost s kreditom je predvsem v obročnem plačevanju pogodbenih obveznosti, podobnost z najemom pa je v pravno-formalnem lastništvu predmeta lizinga. Lastnik predmeta lizinga je skozi ves čas trajanja pogodbenega razmerja lizingodajalec.

Zakaj lizing ?

 • Ker ni dražji od kredita. Še več: ob določenih pogojih je lahko celo ugodnejši!
 • Ker je primeren tako za fizične kot tudi za pravne osebe!
 • Ker, ob sklenitvi pogodbe, praviloma potrebujemo manj lastnih sredstev kot pri kreditu!
 • Ker je ročnost lizinga v največji možni meri prilagojena tako tehnično-tehnološki kot tudi ekonomski življenjski dobi predmeta lizinga!
 • Ker se pri lizingu lahko dinamika in doba poplačil prilagodi dinamiki prilivov, zasluženih z izkoriščanjem predmeta lizinga!
 • Ker je postopek odobritve največkrat preprostejši in krajši kot pri kreditu ali drugih oblikah financiranja!
 • Ker je pogodbeno razmerje pri lizingu resnično rezultat upoštevanja vaših želja in sposobnosti!
 • Ker pri lizingu ni dodatnih stroškov zavarovanja terjatev, hipotek ipd.!
 • Ker pri lizingu, za zavarovanje pogodbenih obveznosti, ne obremenjujete svojih nepremičnin ali drugega premoženja!
 • Ker lizing omogoča lizingojemalcu raznovrstne ugodne davčne učinke in prihranke!

Z denarjem za temelje do novega doma!

Zakaj lizing pri Probanki?

 • Ker Vam zagotavljamo maksimalno varnost sklenjenega posla – Vaš pogodbeni partner je Probanka d.d.!
 • Ker lahko lizing pogodbo sklenete v katerikoli izmed  poslovnih enot ali agencij Probanke: v  Mariboru, Ljubljani, Celju,  Kranju, Slovenj Gradcu , Kopru in Murski Soboti!
 • Ker se lahko samo v Probanki pogovarjate tako o lizingu kot tudi o ostalih oblikah financiranja na enem mestu, z enim finančnim strokovnjakom.
 • Ker je lizing pri Probanki resnično konkurenčen. Ne verjamete? Ne pozabite: pomembne so podrobnosti – preverite jih, preden se odločite!
 • Ker je banka s svojim strokovnim potencialom porok za nenehno zagotavljanje najoptimalnejših kombinacij financiranja! 

Celovita finančna ponudba na enem mestu.

Kaj je kombinirano financiranje ?
Gre za kombinacijo kredita in lizinga, za katero se lahko dogovorite na enem mestu: v katerikoli PE Probanke d.d.. Probanka je namreč prva banka v Sloveniji, ki ob številnih drugih bančnih produktih nudi neposredno tudi finančni lizing. Banka Vam s svojimi strokovnjaki zagotavlja vedno najprimernejšo kombinacijo financiranja.

Tako se lahko, ob primerni kreditni sposobnosti, dogovorite za lizing celo brez sicer obvezne dvajset odstotne lastne udeležbe. Preprosto – ni Vam potrebno več čakati, da privarčujete za polog.

Vzemite kredit!
Zastavite lahko tudi depozit, vrednostne papirje ali točke vzajemnih skladov. 

Probanka nudi finančni najem

 • nepremičnin (stanovanja in stanovanjske hiše ,  vikendi,  poslovni prostori, proizvodni prostori,…),
 • osebnih vozil,
 • računalniške opreme,
 • in drugo.

Ne veste, kako bi uresničili svoje želje?

Kaj potrebujete za pridobitev lizinga?
Za pridobitev lizinga mora lizingojemalec izpolniti obrazec podatki o lizingojemalcu(.doc), ki ga dobi tudi v katerikoli izmed naših poslovnih enot. Poleg izpolnjenega obrazca je potrebno predložiti še naslednje dokumente:

 • fotokopija osebnega dokumenta,
 • fotokopija davčne številke, izdane od Ministrstva za finance,
 • fotokopija bančne kartice s številko osebnega računa,
 • potrdilo delodajalca o stalni zaposlitvi ter o rednih osebnih prejemkih, povprečnem prejemku v preteklih treh mesecih oz. pokojnini v RS ter potrdilo delodajalca oz. ZPIZ-a o znesku administrativnih prepovedi ali drugih odtegljajev od plače oz. pokojnine,
 • potrdilo banke o prilivih iz naslova plače oz. pokojnine za zadnje tri mesece.

Vir:Probanka Maribor