Maribor, 14.09.2018

Program “MSP5+”

P7OR 2018 – Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Odprti razpisi

odprt do 20. 10.2018

1. Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 23/2018 z dne 06.04.2018:

Javni razpis P7OR 2018

Razpisna dokumentacija P7OR 2018

Najava porabe kredita

1. Pridobitev mikrokredita

1. korak:

Prijavni list P7OR 2018 – eRazpisi (prijavni list je potrebno izpolniti preko spletne aplikacije in ga natisniti)

Priloga 1 k prijavnemu listu (VNESITE NEPRIMIČNO PREMOŽENJE FIZIČNE OSEBE (obvezno lastnika podjetja,

tudi če ne razpolaga s prosto nepremičnino in ostalih morebitnih porokov), ki se na koncu izjave podpišejo).

2. korak: Predstavitveni načrt in ustrezna finančna priloga

Predstavitveni načrt

Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida iz katerih sta razvidni poslovni leti:

– 2016 (za prijavni rok: 20.04.2018)

– 2017 (za prijavne roke od 20.05.2018 dalje) skladno z zadnje objavljenimi računovodskimi izkazi-AJPES

Finančna priloga:

Finančna priloga za samostojne podjetnike:

– Splošna navodila za naložitev in uporabo pripomočka

– Navodila za pripravo finančnega dela za samostojne podjetnike

– Finančna priloga za samostojne podjetnike

Finančna priloga za gospodarske družbe:

– Splošna navodila za naložitev in uporabo pripomočka

– Navodila za pripravo finančnega dela za gospodarske družbe

– Finančna priloga za gospodarske družbe

3. korak: Bonitetna dokazila (S.BON-1, izdan s strani Ajpesa)

Vloga mora biti poslana priporočeno z vidnim imenom pošiljatelja in datumom ter s pripisom

»Ne odpiraj, vloga za produkt P7R 2017« V kolikor podjetnik pošlje nepopolno vlogo, se ga pozove,

da jo lahko v določenem času dopolni. Rokov za dopolnitve pa ni mogoče podaljševati.

1.3 Več informacij o razpisu P7OR 2018 vam je na voljo na telefonskih številkah:

Albina Hojski Ilijevec (02) 234 12 59

Bojana Mikeln (02) 234 12 74

Boris Ritlop (02) 234 12 88

mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si

VIR: Razpisi -Slovenski podjetniški sklad

 

Lahko vam pomagamo, pokličite nas na tel. 02 234 23 21, ali nam pišite na mail: simona@interfin.si