Skip to main content Skip to search

Ministrstvo obrazložilo obdavčevanje dohodkov kmetijskih subvencij

Ministrstvo obrazložilo obdavčevanje dohodkov kmetijskih subvencij

Ljubljana, 28. marca (STA) – Davčna osnova, navedena v obvestilih o višini dohodka iz osnovne kmetijske dejavnosti, sama po sebi ne pomeni davčne obveznosti, je v današnjem sporočilu pojasnilo finančno ministrstvo. "To je zgolj informacija za zavezance, da se jim bo ta dohodek upošteval pri informativnem izračunu dohodnine," so zapisali.

Po navedbah ministrstva za finance je davčna uprava 18. in 19. marca davčnim zavezancem poslala obvestilo o višini dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2007. Ta obvestila so prejeli vsi lastniki, zakupniki oz. uporabniki kmetijskih in/ali gozdnih zemljišč, ki skupaj z ostalimi člani svojega gospodinjstva dosegajo najmanj 200 evrov skupnega katastrskega dohodka (z vključenimi povprečnimi zneski subvencij) ali imajo v uporabi najmanj 40 čebeljih panjev.

Obvestila natančno razčlenjujejo davčno osnovo od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ter med drugim opredeljujejo tudi postavko povprečnega zneska subvencij na zemljišča v uporabi. Ta podatek ni povezan z dejanskimi izplačili subvencij, ampak je del davčne osnove, ki se kot pavšal (ta je določen na hektar glede na katastrsko kulturo) prišteje h katastrskemu dohodku kmetijskih in gozdnih zemljišč.

Davčna osnova, navedena v obvestilih, sama po sebi ne pomeni davčne obveznosti, temveč je to zgolj informacija za zavezance, da se jim bo ta dohodek upošteval pri informativnem izračunu dohodnine. Zoper informativni izračun bodo zavezanci lahko vložili ugovor, vendar šele po tem, ko ga bodo prejeli. Z ugovorom bodo lahko izpodbijali pravilnost navedb, ki izhajajo iz obvestil. Ministrstvo je poudarilo, da zavezanci na podlagi obvestil niso dolžni plačati ničesar, in še, da pritožba na obvestila ni možna oz. je brezpredmetna. Obvestilo namreč ni upravni akt (oziroma odločba), temveč služi zgolj za informiranje oz. seznanjanje zavezancev s podatki, ki jih o njegovih dohodkih vodi davčna uprava v svojih evidencah.

Drug dokument oz. upravni akt pa so odločbe o odmeri obveznosti iz kmetijstva, ki jih je davčna uprava pošiljala med 12. in 14. marcem letos. Pri odmeri teh obveznosti so v skladu z zakonom o dohodnini upoštevani tudi povprečni zneski subvencij. Zavezancem, ki dosegajo davčno osnovo od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti v višini vsaj 1455 evrov, je bila z odločbo po stopnji 10 odstotkov odmerjena akontacija dohodnine. Na navedeno odločbo se je možno pritožiti v 15 dneh od dneva vročitve odločbe, pri čemer se za datum vročitve šteje 20. dan od dneva odpreme odločbe.

Ministrstvo je še izpostavilo, da se bo akontacija dohodnine od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti odštela od dohodnine, ki bo odmerjena za leto 2007, pri čemer bodo pri odmeri upoštevana tudi vsa morebitna znižanja in olajšave.

Vir: STA

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ministrstvo obrazložilo obdavčevanje dohodkov kmetijskih subvencij

Ljubljana, 28. marca (STA) – Davčna osnova, navedena v obvestilih o višini dohodka iz osnovne kmetijske dejavnosti, sama po sebi ne pomeni davčne obveznosti, je v današnjem sporočilu pojasnilo finančno ministrstvo. "To je zgolj informacija za zavezance, da se jim bo ta dohodek upošteval pri informativnem izračunu dohodnine," so zapisali.

Po navedbah ministrstva za finance je davčna uprava 18. in 19. marca davčnim zavezancem poslala obvestilo o višini dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2007. Ta obvestila so prejeli vsi lastniki, zakupniki oz. uporabniki kmetijskih in/ali gozdnih zemljišč, ki skupaj z ostalimi člani svojega gospodinjstva dosegajo najmanj 200 evrov skupnega katastrskega dohodka (z vključenimi povprečnimi zneski subvencij) ali imajo v uporabi najmanj 40 čebeljih panjev.

Obvestila natančno razčlenjujejo davčno osnovo od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ter med drugim opredeljujejo tudi postavko povprečnega zneska subvencij na zemljišča v uporabi. Ta podatek ni povezan z dejanskimi izplačili subvencij, ampak je del davčne osnove, ki se kot pavšal (ta je določen na hektar glede na katastrsko kulturo) prišteje h katastrskemu dohodku kmetijskih in gozdnih zemljišč.

Davčna osnova, navedena v obvestilih, sama po sebi ne pomeni davčne obveznosti, temveč je to zgolj informacija za zavezance, da se jim bo ta dohodek upošteval pri informativnem izračunu dohodnine. Zoper informativni izračun bodo zavezanci lahko vložili ugovor, vendar šele po tem, ko ga bodo prejeli. Z ugovorom bodo lahko izpodbijali pravilnost navedb, ki izhajajo iz obvestil. Ministrstvo je poudarilo, da zavezanci na podlagi obvestil niso dolžni plačati ničesar, in še, da pritožba na obvestila ni možna oz. je brezpredmetna. Obvestilo namreč ni upravni akt (oziroma odločba), temveč služi zgolj za informiranje oz. seznanjanje zavezancev s podatki, ki jih o njegovih dohodkih vodi davčna uprava v svojih evidencah.

Drug dokument oz. upravni akt pa so odločbe o odmeri obveznosti iz kmetijstva, ki jih je davčna uprava pošiljala med 12. in 14. marcem letos. Pri odmeri teh obveznosti so v skladu z zakonom o dohodnini upoštevani tudi povprečni zneski subvencij. Zavezancem, ki dosegajo davčno osnovo od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti v višini vsaj 1455 evrov, je bila z odločbo po stopnji 10 odstotkov odmerjena akontacija dohodnine. Na navedeno odločbo se je možno pritožiti v 15 dneh od dneva vročitve odločbe, pri čemer se za datum vročitve šteje 20. dan od dneva odpreme odločbe.

Ministrstvo je še izpostavilo, da se bo akontacija dohodnine od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti odštela od dohodnine, ki bo odmerjena za leto 2007, pri čemer bodo pri odmeri upoštevana tudi vsa morebitna znižanja in olajšave.

Vir: STA

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.