Vlada RS je dne, 20.03.2008 na seji sprejela Načrt uvedbe cestninjenja z vinjetami v Republiki Sloveniji in sprejela naslednje sklepe:

1. Vlada RS je določila, da se za cestninske razrede vozil R1 in R2 uvede plačevanje cestnine, ki je že v tem trenutku tehnično možno in bo kar najbolj ugodno za domačega uporabnika, medtem ko bo obsežen tranzit tujih vozil bolj obremenjen, in sicer v sorazmerju z internimi in eksternimi stroški, ki jih povzroča.
2. Vlada RS je določila, da se za cestninske razrede vozil R3 in R4 prav tako uvede učinkovitejši in pravičnejši sistem pobiranja cestnine, in sicer satelitski sistem plačevanja cestnine v prostem teku. Ta se uvede najkasneje do 31.7.2009. Do uvedbe satelitskega sistema se za plačevanje cestnine za tovorna vozila uporablja obstoječi sistem plačevanja cestnine.
3. Vlada RS je določila, da se za cestninske razrede vozil R1 in R2 uvede plačevanje cestnine z vinjetami od 1.7.2008 dalje. Vlada RS je nadalje določila, da je plačevanje cestnine z vinjetami možno za določen čas za obdobje enega leta (enoletne vinjete za tekoče koledarsko leto) oziroma za določen čas polovice leta (polletne vinjete z veljavnostjo pol leta od dneva nakupa).
4. Vlada RS je za leto 2008 in 2009 določila ceno enoletne vinjete za osebna vozila v višini 55 EUR in ceno polletne vinjete v višini 35 EUR; za motorna kolesa je cena letne vinjete določena v višini ene polovice cene letne vinjete za osebna vozila.
5. Vlada RS ugotavlja, da bo novi sistem plačevanja cestnine omogočil večjo finančno vzdržnost DARS, saj bo omogočil v naslednjih treh letih povprečno za 10% večje prilive kot v primeru obstoječega sistema.
6. Vlada RS ugotavlja, da bo novi sistem pomembno prispeval k zmanjševanju izpustov CO2 v okolje ter s tem omogočil hitrejše doseganje nacionalnih okoljskih ciljev pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ter tako posledično zmanjšal tovrstne stroške v nacionalni bilanci.
7. Vlada RS ugotavlja, da bo novi sistem plačevanja cestnine omogočil hitrejši tok prometa in še posebej v prometnih konicah oziroma v turistični sezoni zmanjšal zastoje na cestah.
8. Vlada RS je potrdila terminski načrt uvedbe vinjet in terminski načrt izvedbe potrebnih predpisov za uvedbo vinjet ter naložila Ministrstvu za promet in DARS-u, da izvede vse potrebne aktivnosti za uvedbo vinjet v postavljenih rokih.
9. Vlada RS je naložila Ministrstvu za promet ter DARS-u, da do 15.04.2008 predloži vladi terminski načrt, ki bo omogočil uvedbo satelitskega cestninjenja za tovorni promet najkasneje do 31.07.2009.
Vir:Urad vlade za komuniciranje