Za izplačila nadomestila plač delavcem, katerim je odrejena karantena in delodajalec uveljavlja vračilo izplačanih nadomestil pri Zavodu RS za zaposlovanje, ni predvideno ločeno poročanje na REK obrazcih. Delodajalec, ki je plačnik davka poroča o izplačanih nadomestilih na način, kot sicer velja za poročanje nadomestil plač.

Nadomestilo plače, zaradi odrejene karantene vpiše v polje M01.

Več informacij: OZS, Jasmina Malnar Molek

VIR: FURS; https://www.ozs.si/novice/nadomestilo-plac-zaradi-odrejene-karantene-na-podlagi-interventne-zakonodaje-5f2173942114e02201741cfd