Skip to main content Skip to search

Najem ali nakup?

Najem ali nakup?

Veliko naših strank v računovodstvu nas sprašuje, kaj je bolje ali najem poslovnih prostorov ali nakup. Odločitev je težka, presoditi je potrebno katera pot bo hitreje pripeljala do zastavljenih ciljev podjetja.
Če gre za rastoče podjetje, ki bo potrebovalo dosti vlaganja, na primer v razvoj ali pridobivanje novih strank, je verjetno »donosnost« vložka v vaše podjetje višja, kot pa bi iztržili iz enako visoke naložbe v nepremičnino. »Ko pa se podjetje utrdi in je srednjeročno že poznan obseg poslovanja, lokacija delovanja in finančni rezultat, je smiseln tudi nakup,« pravi Poplatnik. Mnogi se odločajo za nakup tudi iz špekulativnih vzgibov ali pa z namenom oddajanja v najem – kar pa je verjetno že povsem druga dejavnost, če jo primerjate z dejavnostjo vašega podjetja.

Najem ali nakup?

Vidiki

Najem prostorov

Nakup prostorov

Finančna sredstva

Manjši strošek (na kratki rok) – plačuje se samo najemnina.

Večji začetni strošek (ker je ponavadi zahtevan polog).

Fleksibilnost

Trajanje najema in stroški odvisni od odločitev najemodajalca. Na nihanje vpliva tudi trg.

Bolj predvidljivi stroški (mesečni obrok posojila ne variira toliko in je znan vnaprej).

Rast podjetja

Lažje se je prilagoditi. Če se izkaže potreba po večjih prostorih, je dosti lažje najeti dodatne prostore ali se preseliti na drugo lokacijo, medtem ko sta prodaja in nakup nepremičnin veliko zamudnejši opravili.

Na kupljeno nepremičnino si nekoliko bolj vezan. Če se izkaže, da so potrebni večji prostori, se je treba ukvarjati s prodajo obstoječih prostorov, kar pomeni precej dela. Razen če kupite večje prostore, kot jih potrebujete, in jih oddajate v najem drugim (ko jih pa potrebujete, prekinete pogodbe in si razširite svoje prostore).

Delo in obveznosti povezane z nepremičnino

Manj dela (ni treba skrbeti za obnavljanje, vzdrževanje, ali skrbeti zaradi spreminjanja vrednosti nepremičnine …)

Treba je skrbeti za vzdrževanje nepremičnine, prav tako postane takšna investicija odvisna od tržnih nihanj, ki jih je zato smiselno spremljati in se odzivati na to.

Davki

Najemnina je neposreden strošek.

Med stroške se šteje le letna amortizacija (čeprav plačaš na začetku veliko višji znesek za nakup).

SKLEP (kdaj je primerna katera opcija)

 – če nočete/ne zmorete velike investicije na začetku;  
– če ne veste, koliko prostora boste potrebovali v prihodnosti; 
– če ne želite obveznosti in opravil, ki jih prinaša lastništvo.

 – za bolj uveljavljena in stabilna podjetja; 
– če je namen biti na isti lokaciji več let; 
– če imate sredstva za tako veliko investicijo.

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Najem ali nakup?

Veliko naših strank v računovodstvu nas sprašuje, kaj je bolje ali najem poslovnih prostorov ali nakup. Odločitev je težka, presoditi je potrebno katera pot bo hitreje pripeljala do zastavljenih ciljev podjetja.
Če gre za rastoče podjetje, ki bo potrebovalo dosti vlaganja, na primer v razvoj ali pridobivanje novih strank, je verjetno »donosnost« vložka v vaše podjetje višja, kot pa bi iztržili iz enako visoke naložbe v nepremičnino. »Ko pa se podjetje utrdi in je srednjeročno že poznan obseg poslovanja, lokacija delovanja in finančni rezultat, je smiseln tudi nakup,« pravi Poplatnik. Mnogi se odločajo za nakup tudi iz špekulativnih vzgibov ali pa z namenom oddajanja v najem – kar pa je verjetno že povsem druga dejavnost, če jo primerjate z dejavnostjo vašega podjetja.

Najem ali nakup?

Vidiki

Najem prostorov

Nakup prostorov

Finančna sredstva

Manjši strošek (na kratki rok) – plačuje se samo najemnina.

Večji začetni strošek (ker je ponavadi zahtevan polog).

Fleksibilnost

Trajanje najema in stroški odvisni od odločitev najemodajalca. Na nihanje vpliva tudi trg.

Bolj predvidljivi stroški (mesečni obrok posojila ne variira toliko in je znan vnaprej).

Rast podjetja

Lažje se je prilagoditi. Če se izkaže potreba po večjih prostorih, je dosti lažje najeti dodatne prostore ali se preseliti na drugo lokacijo, medtem ko sta prodaja in nakup nepremičnin veliko zamudnejši opravili.

Na kupljeno nepremičnino si nekoliko bolj vezan. Če se izkaže, da so potrebni večji prostori, se je treba ukvarjati s prodajo obstoječih prostorov, kar pomeni precej dela. Razen če kupite večje prostore, kot jih potrebujete, in jih oddajate v najem drugim (ko jih pa potrebujete, prekinete pogodbe in si razširite svoje prostore).

Delo in obveznosti povezane z nepremičnino

Manj dela (ni treba skrbeti za obnavljanje, vzdrževanje, ali skrbeti zaradi spreminjanja vrednosti nepremičnine …)

Treba je skrbeti za vzdrževanje nepremičnine, prav tako postane takšna investicija odvisna od tržnih nihanj, ki jih je zato smiselno spremljati in se odzivati na to.

Davki

Najemnina je neposreden strošek.

Med stroške se šteje le letna amortizacija (čeprav plačaš na začetku veliko višji znesek za nakup).

SKLEP (kdaj je primerna katera opcija)

 – če nočete/ne zmorete velike investicije na začetku;  
– če ne veste, koliko prostora boste potrebovali v prihodnosti; 
– če ne želite obveznosti in opravil, ki jih prinaša lastništvo.

 – za bolj uveljavljena in stabilna podjetja; 
– če je namen biti na isti lokaciji več let; 
– če imate sredstva za tako veliko investicijo.

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.