Najemnine se naj bi zvišale! Tako namreč predvideva novela Stanovanjskega zakona. V okviru predloga se pojavlja namera za oblikovanje javne najemniške službe, dvig neprofitne najemnine, prilagoditev sistema subvencioniranja najemnine ter skrajšanje odpovednih rokov najemne pogodbe

Več zadolževanja za nova stanovanj

Ministrstvo za okolje in prostor vidi v noveli priložnosti za izboljšavo obstoječe zakonodaje in s tem tudi sproščanje obstoječih »ekonomsko zamrznjenih« kapacitet na trg. Predvideva dodatna sredstva za gradnjo stanovanj z višjim zadolževanjem Stanovanjskega sklada in občinskih javnih stanovanjskih skladov.

Povišanje neprofitne najemnine in zvišanje subvencij

Priznana neprofitna najemnina naj bi se zvišala iz 3 EUR/m2 na 4 EUR/m2. Poleg tega novela zakona predvideva zvišanje vrednosti točke s sedanjih 2,63 EUR na 3,5 EUR. Zvišanje naj bi bilo postopno – do leta 2023. Tudi stopnja najvišje subvencije najemnine naj bi se zvišala na največ 85 % priznane neprofitne najemnine, ki sedaj tiči pri 80 %.

Več informacij: DATA

VIR: https://data.si/blog/najemnine-bodo-visje/