Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Bruto urna postavka izvajalca za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu ne sme biti nižja od 5,16 eura.

Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 32/19).

VIR: https://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11322/Najnizja_bruto_urna_postavka_za_opravljeno_zacasno_ali_obcasno_delo_v_kmetijstvu