05.01.2015

Najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost od 1. januarja 2015 dalje

Najnižja osnova za obračun prispevkov za osebe v delovnem razmerju znaša v letu 2015 znesek 52 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (410. člen ZPIZ-2).

Za vsa izplačila od 1.1. do vključno 28.2. 2015 tako znaša  najnižja osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost 792,05 EUR (52% PP2013), za izplačila od 1.03.2015 dalje pa bo najnižja osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost znašala 52% povprečne plače preteklega leta. Povprečna plača preteklega leta bo znana po objavi povprečne mesečne plače za december 2014 (objavljena bo po 16.02.2015).

Za obračun prispevkov za samozaposlene osebe za januar 2015 znaša minimalna osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost 54% povprečna plača predpreteklega leta, kar znaša 822,52 EUR (prispevki PIZ, ZSTV in ZAP), ter 60% povprečna plača predpreteklega leta za prispevke za ZZ, kar znaša 913,91 EUR. Za obračun prispevkov za februar dalje pa znaša minimalna osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost 54% povprečna plača preteklega leta.

Več o tem na: FURS