Kako vstopiti v spletno aplikacijo za posredovanje podatkov na obrazcih M-4?

Kakšen je postopek zamenjave kvalificiranega digitalnega potrdila?

Kako se pooblasti posredovalca?

Kaj storiti, da mi bo omogočen podpis paketa pripravljenih obrazcev M-4 za posredovanje?

Kako izpolniti obrazec, če je delavec celo leto na bolniški?

Kako se vpišejo ure, če ima delavka pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega zaradi nege svojega otroka, nima pa pravice po ZSDP?

Kako izpolniti obrazec v primeru, ko ima zavarovanec pravico do očetovskega dopusta brez pravice do očetovskega nadomestila?

V katero rubriko se vpišejo ure, če ima delavka pravico do porodniškega dopusta in tudi pravico do porodniškega nadomestila?

Kako vpisati ure v obrazec, za invalida, ki dela skrajšani delovni čas?

Kaj storiti v primeru spremembe delovnega časa med letom?

Kako vpisati zneske prispevkov, če je zavezanec oproščen plačila dela prispevkov oz. je upravičen do vračila dela prispevkov?

Kako se vpisujejo zneski izplačanih plač, nižjih od minimalne plače in plačani prispevki v tem času?

Kako z M-4 sporočiti podatke za obdobje v koledarskem letu, v katerem ni delovnih dni in osnove za obračun prispevkov?

Potrebujete dodatno pomoč?