Vsako podjetje, ki posluje račune izdaja in jih tudi prejema. Računalniki so omogočili, da računov ne pišemo več ročno in s tem prihranimo veliko časa. Zakaj jih še vedno pošiljamo po klasični pošti?

Veliko podjetij se je šele zdaj začelo zavedati in s pridom izkoriščati prednosti digitalizacije. Kot poročajo večja telekomunikacijska podjetja v Sloveniji, se je prenos podatkov povečal kar za 40 %.

Kdo je v vašem podjetju sprožil digitalizacijo? Direktor? Vodja finančne službe? Ali kar Covid-19?

Pošiljanje računov po klasični pošti zahteva tiskanje, kuvertiranje, lepljenje znamk in obisk pošte. E-račun pa potrebuje v resnici le en klik – Pošlji. In javna uprava z e-računi že res dobro posluje.

Zakaj ga podjetniki ne vpeljejo v svoje poslovanje? V nadaljevanju predstavljamo 3 največje zagate, ki so nam jih podali podjetniki, ko smo jih vprašali, zakaj ne izdajajo e-računov

Več informacij: Minimax

VIR: https://www.minimax.si/blog-najvecje-zmote-o-e-racunih/