Podjetje (s.p. ali d.o.o.) plačuje blago in storitve načeloma z nakazili na transakcijske račune, ne z gotovino, razen za manjše zneske. V nadaljevanju povzemamo bistvena vprašanja, ki  se nanašajo na nakazovanje plačil na TRR.

nakazovanje plačil na TRRZa pravne osebe, samostojne podjetnike, upravne in druge državne organe velja generalna obveznosti nakazovanja plačil in prejemkov na TRR (36. člen Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2)).

Izjeme za gotovinsko poslovanje

Izjema velja za manjša plačila ali če je zagotovljena drugačna evidenca o plačilih. Zadnja sprememba pravilnika o izvajanju zakona je določila mejo, do katere še lahko gotovinsko poslujete, to je 420 EUR. Če ne boste nakazovali plačil na transakcijske račune prejemnikov preko te meje, ste v prekršku.

Če imate na računu znesek, ki je višji od 420 EUR, tega ni dovoljeno drobiti na nižje zneske. Tudi če je račun plačan v  več manjših zneskih, morajo biti plačani za transakcijskih račun, čeprav posamezni ne presegajo 420 EUR. Prav tako ni dopustno za eno dobavo blaga ali opravo storitve izdajati več računov.

Plačilo s plačilno kartico ne pomeni gotovinskega poslovanja, saj je zagotovljena sledljivost denarnega toka. Plačilo se lahko opravi tako, da plača preko položnice (plačilnega naloga).

Če ima prejemnik blokirane račune, to ni razlog, da plačate z gotovino. Plačevanje v gotovini se izvaja tudi na blokirane račune, da lahko tako tudi upniki pridejo do poplačila.

Podjetje pri prodaji blaga ne sme sprejeti plačila v gotovini, če znesek presega 15.000 EUR v eni ali več povezanih transakcijah (Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranje terorizma).

Obveznosti za druge subjekte

Tudi za društva velja omejitev plačevanja z gotovino v višini 420 EUR. Za izplačilo prejemkov od kmetijskih izdelkov, gozdnih plodov ter izdelkov domače in umetnostne obrti, do katere je še mogoče izplačilo fizični osebi v gotovini, je meja 125 EUR.

Vir:Data