S 1. januarjem 2006 smo začeli uporabljati prenovljene slovenske računovodske standarde (SRS 2006). Računovodenje tako po novem delno spremenjeno, predvsem pa (bolj) usklajeno z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

Naložbena nepremičnina je nepremičnina, ki je posedovana izključno zaradi povečanja gospodarske koristi, bodisi s povečanjem vrednosti dolgoročne naložbe, bodisi s prihodki od najemnin.

Naložbene nepremičnine so:

  • zemljišča, posedovana za povečevanje vrednosti dolgoročne naložbe,
  • zemljišča za katera podjetje ni določilo prihodnje uporabe,
  • zgradbe v lasti ali finančnem najemu, oddane v enkratni ali večkratni poslovni najem,
  • prazne zgradbe, posedovane za oddajo v enkratni ali večkratni poslovni najem.

SRS 6 NALOŽBENE NEPREMIČNINE