EVROPSKA KARTICA se uporablja v državah članicah EU in EGP ter Švici, na Hrvaškem in v Makedoniji

KONVENCIJSKO POTRDILO se uporablja v Bosni in Hercegovini

Listini sta brezplačni.

www.zzzs.si