To navodilo pojasnjuje, kako davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, izpolnjuje obračun DDV na obrazcu DDV-O. Pravna podlaga za navodilo so Zakon o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju ZDDV-1), Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju pravilnik), Zakon o davčnem postopku in Zakon o davčni službi.
Davčni zavezanec mora izkazati svojo davčno obveznost z obračunom DDV (Obrazec DDV-O). Davčni urad zaradi lažjega izpolnjevanja obveznosti pošilja vsem davčnim zavezancem obrazec DDV-O za obračun DDV za posamezno davčno obdobje. Če davčni zavezanec ne prejme obrazca ali se je ta uničil, so obrazci na voljo na vseh davčnih uradih in izpostavah ter na spletni strani DURS (http://www.durs.gov.si). Izpolnjeni obrazec DDV-O, ki ga je podpisala odgovorna oseba, mora davčni zavezanec poslati na pristojni davčni urad v priloženi, na DURS naslovljeni ovojnici najpozneje do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja. Do istega dneva mora plačati tudi svoje obveznosti s plačilnim nalogom. Rezervni obrazec DDV-O ostane davčnemu zavezancu za njegove potrebe. Če v celotnem davčnem obdobju davčni zavezanec ni imel nobenih poslovnih dogodkov, mora izpolniti obrazec tako, da v posamezno polje vpiše ničle.
Obrazec DDV-O lahko davčni zavezanec predloži v papirni obliki ali v elektronski obliki po sistemu eDavki.
Davčni zavezanec, ki je že predložil obračun DDV in je pozneje, pred iztekom roka za predložitev tega obračuna, ugotovil, da je obračunal napačno davčno obveznost, lahko že vloženi obračun nadomesti z novim.
Če davčni zavezanec ne predloži obračuna oziroma ga ne predloži v predpisanem roku, stori prekršek, ki se kaznuje z denarno kaznijo do 125.000 evrov.