Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno –
Uradni list RS, št. 118/2006 z dne 17.11.2006

Ne glede na določbe 3. člena tega zakona se za delo na črno ne štejejo:
– medsebojna sosedska pomoč,
– delo v lastni režiji,
– nujno delo,
– humanitarno, karitativno, prostovoljno in dobrodelno delo po tem zakonu in po drugih predpisih,
– osebno dopolnilno delo.

Kdaj gre za delo in kdaj za zaposlovanje na črno?  VIR:Inšpektorat za delo

Kaj je kratkotrajno delo?
Za kratkotrajno delo se šteje brezplačno opravljanje dela v mikro družbi, zasebnem zavodu ali pri podjetniku z največ 10 zaposlenimi, kadar jih opravlja zakonec podjetnika ali lastnika oziroma solastnika gospodarske družbe oziroma zasebnega zavoda ali oseba, s katero je v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena, in traja največ 40 ur mesečno.

Kaj je malo delo?
Kot malo delo se šteje delo, ki traja največ 20 ur na teden in ne več kot 40 ur na mesec, plačilo za opravljanje tega dela pa ne presega 50% minimalne plače po zakonu, če takšno delo opravlja oseba, ki ni v delovnem razmerju s polnim delovnim časom, ki ne opravlja samostojne dejavnosti in ne prejema pokojnine.

Uradni list RS, št. 12/2007 z dne 12.02.2007 Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – uradno prečiščeno besedilo (ZPDZC-UPB1)
Uradni list RS, št. 54/2007 z dne 18.06.2007 Navodilo o opravljanju kratkotrajnega dela
Uradni list RS, št. 91/2008 z dne 26.09.2008 Navodilo o opravljanju kratkotrajnega dela
Obrazec POKD