Izpis vseh nazivov poklicne/strokovne izobrazbe

Izpis po začetni črki naziva poklicno/strokovne izobrazbe

 

A         B         C         Č         D         E          F          G         H         I           K         L          M        N         O         P             R         S          Š          T          U         V         Z          Ž

Izpis nazivov poklicne/strokovne izobrazbe po stopnjah izobrazbe:

Osnovna šola ali manj (I. in II.)

Krajše izobraževanje – USO (III.)

Poklicna šola (IV.)

Srednja šola (V.)

Višja šola (I. stopnja) (VI.)

Fakulteta, visoka šola, umet. akad. (VII.)

Specializacija ali magisterij (VII./2)

Doktorat znanosti (VIII.)

Vir:Zavod republike Slovenije za zaposlovanje