Za osebe, ki prihajajo iz tretjih držav je ponovno uvedena 14-dnevna karantena. Ta bo odrejena vsem tistim, ki ne bodo zadostili novim pogojem, ki so začela veljati z današnjim dnem in prihajajo v Republiko Slovenijo iz držav s poslabšano epidemiološko situacijo. Naj opozorimo vsa tista podjetja in obrtnike, ki opravljajo čezmejno delo na tem področju, da preložijo vsa dela in morebitne poslovne obiske na kasnejši čas zaradi uvedbeponovne karantene.

Kot rečeno od danes naprej veljajo nova pravila pri prehajanju slovenske državne meje.

Dne 18. junija je bil objavljen »Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije«. Ta je bil objavljen v Uradnem listu številka 88/2020.

Glede na spremembe epidemioloških razmer v posameznih državah (BIH, Srbija in Kosovo), je prišlo do spremembe 10. člena v zgoraj omenjenem odloku. Vlada Republike Slovenije se lahko odloči, da se za posamezno državo ali administrativno enoto države 10. člen-a v celoti oziroma del izjem ne uporablja. Čezmejni delovni migranti po novem lahko uveljavljajo izjemo 14 – dnevne karantene na podlagi dokazil o delovnem razmerju v eni od držav Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja.

Več informacij: OZS, Zdenka Bedekovič

VIR: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1433/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije