Predmet javnega razpisa je neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki jih bodo delodajalci izplačevali od vključno šolskega/študijskega leta 2009/2010 do zaključka izobraževanja.
Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter traja do vključno 30. aprila 2010 oziroma do porabe sredstev v višini 5 milijonov EUR.
Dodatne informacije lahko dobite na spletnem forumu »Neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij«, vsak delovni dan v času uradnih ur pa tudi na telefonsko številko (kontaktna oseba: Ksenija Yoder Batič) ali na elektronskem naslovu info@sklad-kadri.si.
Navodila za izvajanje neposrednega sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem in odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi s tem javnim razpisom bodo objavljeni na istem mestu kot je objavljen razpis.
http://www.sklad-kadri.si/ Aktualni razpisi

Razpisna dokumentacija:
Razpisno besedilo – javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/09 dne 24. julija 2009.
Prijavnica – mora biti izpolnjena v celoti, podpisana in žigosana.
Priloga 1 – Izjava štipenditorja – mora biti izpolnjena v celoti, podpisana in žigosana.
Priloga 2 – Izjava štipendista – mora biti izpolnjena v celoti in podpisana s strani vsakega za sofinanciranje prijavljenega štipendista.
Priloga 3 – Vzorec pogodbe o sofinanciranju – Pogodbe ni treba izpolniti. Potrebno jo je zgolj pozorno prebrati, saj v Prilogi 1 – Izjava štipenditorja, štipenditor potrjuje, da je z vsebino pogodbe seznanjen.
Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Ur.l. RS št. 33/08, 73/08).

Vir:Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
Vzorec pogodbe o štipendiranju