Računovodstvo, december 2013
Aktualni razpisi in povabila
Javno povabilo za izbor programov javnih del v letu 2014 je bilo objavljeno 26.11.2013.
Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo stroškov usposabljanja za brezposelne, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni pri Zavodu. Rok za oddajo ponudb je bil podaljšan. Povabilo je odprto do porabe sredstev, po novem najdlje do 1. 6. 2014.