REPUBLIKA SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Finančna uprava Republike Slovenije

NEPREMIČNINE IN DAVKI

Brošura o obdavčitvi nepremičnin

Podrobnejši opis

4. izdaja, JANUAR 2020

Kazalo

1.0 PRODAJA NEPREMIČNINE 3

2.0 PODARITEV IN DEDOVANJE NEPREMIČNINE 4

2.1 Darilo 4

2.1 Dediščina 5

2.2 Oprostitve plačila davka 6

3.0 DOBIČEK IZ KAPITALA 7

3.1 Oprostitve plačila davka 7

4.0 DAVEK OD PREMOŽENJA 8

5.0 NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNIH ZEMLJIŠČ – NUSZ 9

6.0 DAVEK NA DOBIČEK ZARADI SPREMEMBE NAMEMBNOSTI ZEMLJIŠČ 10

VIR: https://kulturnadediscina.si