Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o gospodarskih družbah z dne 11.7.2008 obsega:

 

– Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), (Uradni list RS, št. 42/2006 z dne 19.04.2006)

 

– Popravek Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), (Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 09.06.2006)

 

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-B), (Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23.03.2007)

 

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-B), (Uradni list RS, št. 33/2007 z dne 13.04.2007)

 

– Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), (Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27.07.2007)

 

– Popravek Zakona o trgu finančnih inštrumentov (ZTFI), (Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 02.11.2007)

 

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1A), (Uradni list RS, št. 10/2008 z dne 30.01.2008)

 

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1B), (Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 08.07.2008)