Novica, 10.04.2008


Davčna uprava Republike Slovenije v postopkih davčnih inšpekcijskih nadzorov ugotavlja, da se vedno znova pojavljajo fizične osebe, ki kupujejo ali kako drugače pridobivajo motorna vozila z namenom njihove nadaljnje prodaje. Pri tem ugotavljamo, da te fizične osebe niso registrirane za opravljanje dejavnosti. Fizične osebe, ki se ukvarjajo s preprodajo motornih vozil, po določbah Zakona o dohodnini opravljajo dejavnost, za kar se morajo ustrezno registrirati. Pri tem še opozarjamo, da je prav tako obvezna tudi pridobitev identifikacijske številke za DDV, ko je presežen znesek prometa 25.000 EUR. Neregistracijo opravljanja dejavnosti zakon opredeljuje kot opravljanje dela na črno, ki je po zakonu seveda prepovedana. Vse ugotovljene nezakonitosti bo davčna uprava obravnavala tudi s stališča kazenske odgovornosti zavezancev!

Davčna uprava Republike Slovenije obvešča zavezance za davek, da bo pri fizičnih osebah nadaljevala s poostrenimi davčnimi inšpekcijskimi nadzori v povezavi z delom na črno. Davčne zavezance opozarjamo, da lahko davčnemu organu v primeru, če navedenih dohodkov niso ustrezno davčno obravnavali, predložijo davčne obračune ali popravljene davčne obračune na podlagi samoprijave v skladu z določbami 55. člena ZDavP-2.

Zavezanca za davek, ki je plačal davek na podlagi samoprijave v skladu s 55. členom ZDavP-2, se ne kaznuje za prekršek. Samoprijava je možna do vročitve sklepa o začetku davčnega inšpekcijskega nadzora oziroma do začetka postopka o prekršku oziroma kazenskega postopka.

Vir:DURS

Služba za odnose z javnostmi
Davčna uprava Republike Slovenije