Za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov se lahko odločijo zavezanci, čigar prihodki iz dejavnosti v davčnem letu pred ugotavljanjem davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov ne presegajo 50 tisoč evrov.
Obdavčitev z upoštevanjem norminiranih odhodkov
ID-10088946

Obdavčitev družb z upoštevanjem normiranih odhodkov

Družbe lahko ugotavljajo davčno osnovo kot razliko med prihodki in 70 odstotnimi normiranimi odhodki, če njihovi prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih, ne bodo presegli 50 tisoč evrov. Takšna vrsta obdavčitve je namenjena za mikro dužbe.

Davčna stopnja za leto 2013 je 17 odstotna. Ker se upoštevajo normirani odhodki, nimamo možnosti upoštevanja davčnih olajšav. V praksi to pomeni, da:

  • ne moremo upoštevati olajšav za osnovna sredstva in
  • ne moremo upoštevati preteklih davčnih izgub in prenosa neizkoriščenih olajšav iz preteklih let.

Dejavnost moramo priglasiti DURSu do konca marca, oziroma letos do 2. aprila 2013.

Za ugotavljanje prihodkov je potrebno voditi poslovne knjige. Družba mora preiti nazaj na sistem obračuna davka na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, če bo presegla 50 tisoč evrov prihodkov, vendar šele po tem, ko bo v izkazu poslovnega izida izkazovala prihodke nad 50 tisoč evrov za dve leti zapored. V primeru, da je podjetje DDV zavezanci, je potrebno voditi knjigo prejetih in izdanih računov.

Obdavčitev zasebnikov z upoštevanjem normiranih odhodkov

Zasebniki prav tako lahko ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem 70 odstotnih normiranih odhodkov, če njihovi prihodki niso višji kot 50 tisoč evrov. Davčna stopnja je 20 odstotna in je dokončna obdavčitev, kar pomeni, da se dobiček ne všteva v dohodnino.

Zasebnikom ni potrebno voditi poslovnih knjig, Ministrstvo za finance pa predpiše, katere evidence je potrebno voditi. Tudi v tem primeru ni možnosti upoštevanja davčnih olajšav za dejavnost, ni možnosti upoštevanja splošne in drugih osebnih davčnih olajšav. V tem primeru se davek plača tudi v primeru, če podjetje izkaže več odhodkov kot prihodkov.

Zasebnik mora preiti nazaj na sistem obračuna davka na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, če bo v poslovnem letu presegel 50 tisoč evrov prihodkov, vendar šele po tem, ko bo v izkazu poslovnega izida izkazoval prihodke nad 50 tisoč evrov za dve leti zapored.

Po novem na računih, niti za zasebnike niti za gospodarske družbe, ni potrebno pisati podatkov o normiranih odhodkih in akontaciji dohodnine. Če je zasebnik DDV zavezanec, znesek DDV normalno izkaže na računu.