NOVO!!!! PLAČEVANJE OD 01.10.2011 NAPREJ     Maribor, 07.10.2011

PRISPEVKI (osebni dohodek) za podjetja:

DOHODNINA 01100-8881000030 19 davčna št.-40002

ZZZS 01100-8883000073 19 davčna št.-45004

ZPIZ 01100-8882000003 19 davčna št.-44008

STAŠEVSKO VARSTVO 01100-8881000030 19 davčna št.-43001

ZAPOSLOVANJE 01100-8881000030 19 davčna št.-42005

Pavšalni prispevki za dopolnilne dejavnosti:

 

Prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

01100-8882000003 19 davčna številka-44008 31,51 EUR

Prispevek za zdravstveno zavarovanje

01100-8883000073 19 davčna številka-45004 4,46 EUR

SKUPAJ: 35,97 EUR

Prispevki za samostojne podjetnike

NOVO s 01.10.2011 ZNESEK V EUR
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:

PDP ZPIZ
SI56 011008882000003

19 DŠ-44008

182,17
Prispevki za zdravstveno varstvo in poškodbe pri delu: PDP ZZZS
SI56 011008883000073

19 DŠ-45004

100,62
Prispevki za zaposlovanje in starševsko varstvo:
SI56011008881000030

19 DŠ-99996

3,00

DDV, REK, DAVEK, DOHODNINA

  NOVO s 01.10.2011
Davek od dohodka pravnih oseb PDP proračun države

SI56011008881000030

19 DŠ-99996

Davek na dodano vrednost PDP proračun države

SI56011008881000030

19 DŠ-99996

Obveznost po obrazcu REK (skupina davkov) PDP proračun države

SI56011008881000030

19 DŠ-99996

Akontacija dohodnine: Akontacija dohodnine

SI56011008881000030

19 DŠ-40002

V primeru, da bo imel davčni zavezanec starejše zapadle obveznosti na drugih davkih v okviru proračuna države, se bodo s plačilom pokrivale najstarejše obveznosti.