PDM OBRAZEC Z izpolnitvijo obrazca lahko Zavodu RS za zaposlovanje (Zavod) naročite storitve:

� POSREDOVANJE
kandidatov na prosto delovno mesto;
� JAVNO OBJAVO
prostega delovnega mesta;
� POSREDOVANJE in JAVNO OBJAVO
prostega delovnega mesta;
� IZDAJO pisnega obvestila
o obstoju ustreznih oseb v evidenci brezposelnih oseb pred vlogo za izdajo dovoljenja za zaposlitev tujca

PDM-1_z_navodili