Uradnem listu 92/2013 je bila objavljena nova Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo, ki je začela veljati 16.11.2013, uporablja pa se od 01.01.2014 dalje. Ta bo nadomestila pogodbo, ki je bila sklenjena leta 2008, z aneksi pa dopolnjena v letih 2010 in 2011, ki ni več odgovarjala novonastalim razmeram v gospodarstvu, uskladiti pa jo je bilo treba tudi z novim Zakonom o delovnih razmerjih.

Nova kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo, ki je brez prekinitev pravna naslednica najstarejše kolektivne pogodbe na področju Slovenije po drugi svetovni vojni, sklenjene že pred 42-imi leti, bo veljala tri leta. Kolektivna pogodba velja za območje Republike Slovenije za vse delodajalce, ki opravljajo obrtno dejavnost ali obrti podobno dejavnost (UL RS 18/2008) in druge delodajalce, ki so člani stranke te kolektivne pogodbe ter za vse delavce, zaposlene pri delodajalcih in za agencijske delavce.

Vir: UL RS