Vprašanje: ali z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini ZDoh-2A (Uradni list št. 10/2008) povišan znesek splošne olajšave pripada tudi dijakom in študentom, katerih letni bruto dohodki ne bodo presegli 6.800 oziroma 9.000 eur?
Odgovor:
Ob izpolnjevanju pogojev iz 111. člena ZDod-2A povišan znesek splošne olajšave pripada tudi dijaku ali študentu, katerega letni bruto dohodek ne presega 6.800 oziroma 9.000 eur…

Vir:Davčna uprava RS