Spoštovani,

 

obveščamo vas, da bo 25. 3. 2008 začel veljati novi Zakon o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo – ZDDKIS (Uradni list RS, št. 24/08).  S tem dnem prenehajo veljati določila starega Zakona o davkih občanov – ZDO (Uradni list SRS, št. 36/88, Uradni list RS, št. 48/90, 8/91-uradno p.b. in 7/93), ki je doslej urejal področje davka na dobitke od iger na srečo. 

 

Lepo pozdravljeni,

 

Služba za odnose z javnostmi

Davčna uprava RS


2. člen (predmet obdavčitve)

(1) Z davkom na dobitke je obdavčen vsak dobitek, ki je bil pridobljen pri klasičnih igrah na srečo, kot jih določa zakon, ki ureja igre na srečo.
(2) Za dobitek po tem zakonu se šteje vsako izplačilo dobitka, ne glede na obliko, v kateri je bil izplačan.
(3) Za potrebe tega zakona se šteje, da je dobitek pridobljen na dan, ko je izplačan ali kako drugače dan na razpolago dobitniku ali dobitnici (v nadaljnjem besedilu: dobitnik).
(4) Ne glede na prvi do tretji odstavek tega člena se dobitek od klasičnih iger na srečo ne obdavči po tem zakonu, če je vrednost dobitka manjša od 300 eurov.

Vir:Davčna uprava RS