Objavljeno: 14.03.2013
ZDR-1 2013

S 13.03.2013 sta bila v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena novi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in novela Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A) v okviru reforme trga dela, katere glavna cilja sta zmanjšanje segmentacije in povečanje prožnosti trga dela.
ID-1006170

Z novim Zakonom o delovnih razmerjih se želi doseči predvsem naslednje cilje:

poenostaviti postopke in zmanjšati administrativne ovire,
• povečati fleksibilnost,
• zmanjšati stroške pri zaposlitvah za nedoločen čas,
• destimulirati uporabo pogodb za določen čas in
• povečati pravno varnost zaposlenih z namenom preprečevanja zlorab. 

Zakon in novela bosta stopila v veljavo z 12.04.2013.