Spoštovani! Na osnovi novega Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov ki je bil objavljen v Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013 in se začne uporabljati 01.07.2013 smo za Vas pripravili ponudbo za vaš lažji prehod na nov računalniški program, ki izpolnjuje zahteve Pravilnika.
Minimax uporabljamo kot naš osnovni računovodski program, naj vam ga v nadaljevanju predstavim:

miniMAX je namenjen:

  • Organizacijam, ki same vodijo poslovanje ali del poslovanja (izdajajo dokumente, potne naloge) in imajo zunanji računovodski servis, ki skrbi za knjigovodstvo.
  • Organizacijam, ki jim poslovanje in knjigovodstvo vodi zunanji računovodski servis, pa želijo imeti pregled nad poslovanjem.

Zato ker:

  • Ker je enostaven za uporabo.
  • Delita si ga lahko podjetnik in računovodja, zato se podatki vnašajo samo enkrat, v vsakem trenutku pa sta popolnoma usklajena.
  • Zaradi številnih poenostavitev in brezpapirnega poslovanja racionalizira poslovanje podjetja in računovodskega servisa.
  • Podpira mobilnost ter omogoča popolni nadzor nad poslovanjem kjer koli 24 ur na dan.

miniMAX je tako ugoden, ker:

  • je spletni program, zato uporabnik ne potrebuje posebne opreme (na primer strežnika in drage programske opreme) ter njenega vzdrževanja, saj gre za t.i. storitev v oblaku .
  • Za uporabo programa se plačuje le mesečna uporabnina
  • Zakonodajne, vsebinske in tehnične nadgradnje so brezplačne.
  • Brezplačna podpora za uporabo programa ter ugodno in udobno izobraževanje preko spletnih seminarjev.

V kolikor se podjetnik odloči uporabljati miniMAX  (postane samostojni plačnik)in želi vpisovati samo izdane račune, izbere »paket po meri«. Cena paketa znaša 10 eur + DDV.

Paket vključuje:

– Vnos izdanih računov

Pregledovanje vseh podatkov ter nadzor nad samim poslovanjem (tudi preko grafikonov)

4 uvajalne spletne seminarje

zakonske in druge nadgradnje programa, posodobitve, nove funkcionalnosti… 

– pomoč oz. podpora (preko zahtevkov za pomoč neposredno iz programa)

– cca 500 navodil znotraj programa

samodejno arhiviranje podatkov in dokumentov

stroškov nakupa in namestitev ni, saj je miniMAX spletni program – plačujete le mesečno licenčnino

 

Spoštovani pokličite me na tel:02 234 23 20 in skupaj bomo našli najboljšo rešitev za vas. Pokličite Simono Klančnik še danes 02/234 23 20.