S 1. 2. 2008 je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-G), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 126/2007. Z delovnega področja upravnih enot so za stranke najpomembnejše naslednje spremembe:

 

1. Plačilo upravne takse z upravnimi kolki bo možno do 1. 9. 2008. Po tem datumu bo takso mogoče plačati v gotovini, z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti. Fizične in pravne osebe lahko od 1. 9. 2008 do 1. 12. 2008 zamenjajo upravne kolke za gotovino na blagajnah pravnih in fizičnih oseb, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti trgovine na drobno, na katerih so upravne kolke kupile. Upravni kolki se lahko od 1. 9. 2008 do 31. 12. 2008 zamenjajo tudi na območnih enotah Uprave RS za javna plačila (UJP), pri čemer UJP izplača 90 % nominalne vrednosti kolkov z brezgotovinskim nakazilom.

 

2. Upravne takse med drugim ne bo potrebno plačati za:

• zamenjavo ali nadomestitev javnih listin, ki so bile poškodovane in uničene v naravni nesreči, in sicer potne listine, osebne izkaznice, orožne listine, vozniško in prometno dovoljenje,

• dokumente in dejanja v zvezi z uresničevanjem pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki,

• potrdila iz uradnih evidenc,

• dokumente in dejanja v zvezi z letnimi povračili za uporabo cest,

• dokumente in dejanja v zvezi s sklenitvijo zakonske zveze ali z uradnim dejanjem registracije istospolne partnerske skupnosti,

• vlogo in izdajo osebne izkaznice, potnega lista, prometnega in vozniškega dovoljenja ter orožnih listin, s katerimi se nadomestijo stare listine zaradi spremembe naslova, ki je posledica uvedbe uličnega sistema ali preimenovanja ulice z občinskim odlokom.

3. Povišala se bo upravna taksa za prioritetno izdelavo osebne izkaznice in potnega lista v ne-nujnih primerih in sicer za 50%. Za nujne primere se štejejo zdravljenje v tujini, smrt ali bolezen ožjega družinskega člana v tujini ali nujni službeni opravki v tujini.

UPRAVNA ENOTA KRANJ