Datum: 29. april 2008

Kot je bilo pojasnjeno že v sporočilu za medije, ki ga je 17. 4. 2008 pripravilo Ministrstvo za finance, subvencije ne bodo obdavčene pri davčnih zavezancih, ki subvencij dejansko niso prejeli.

Informativni izračuni dohodnine za zavezance z dohodki iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti se bodo izdali v tretji tranši, z datumom odpreme 26. 5. 2008. Povprečni zneski subvencij se bodo v davčno osnovo pripisali samo zavezancem, ki so subvencije v letu 2007 dejansko prejeli.

Več o obdavčenih subvencijah