Objavljeno: Finance, 25.5.2010, www.finance.si, Avtor: Stane Petavs

Durs je izdal pojasnilo o obdavčenju subvencije za samozaposlitev. V njej med drugim določa, da je izplačana subvencija za samozaposlitev samostojnega podjetnika obdavčena z dohodnino, in sicer kot dohodek iz dejavnosti. Obdavčitev dohodka iz dejavnosti je odvisna od načina ugotavljanja davčne osnove.

Samostojni podjetnik, ki ugotavlja davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, ob izplačilu subvencije akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti izračuna in odtegne sam. Pri izračunu akontacije se od izplačane subvencije najprej odštejejo 25-odstotni normirani odhodki (oziroma 70-odstotni normirani odhodki za dejavnost domače in umetnostne obrti, ki ima pozitivno mnenje Obrtne zbornice Slovenije , ter za kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnost na kmetiji), od tako ugotovljene davčne osnove se nato odmeri akontacija po 25-odstotni davčni stopnji.

Podjetnik, ki začne opravljati dejavnost, mora že med letom sam izračunati predhodno akontacijo v znesku glede na višino predvidene davčne osnove. Predhodna akontacija se plača v mesečnih obrokih, če znesek presega 400 evrov, sicer pa v trimesečnih obrokih. To pomeni, da če je subvencija izplačana samostojnemu podjetniku, ki ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, izplačevalec dohodka ob izplačilu subvencije ne izračuna akontacije kot davčni odtegljaj v obračunu davčnega odtegljaja, temveč izplača subvencijo samostojnemu podjetniku v celotni višini.