Obdavčitev nagrade   Če potrebujete dodatna pojasnila me pokličite na tel:022342321 Simona Klančnik, vesela bom vašega klica

| 24.10.2014

Dobitek v nagradni igri je obdavčen le, če njegova vrednost presega znesek določen v Zakonu o dohodnini (ZDoh-2).

Primer: Janez je sodeloval v nagradni igri in prejel denarno nagrado v višini 100 eurov. Organizator nagradne igre mu je na njegov transakcijski račun nakazal le 75 eurov. Zakaj mu organizator ni nakazal 100 eurov? Janez se sprašuje, kje je preostalih 25 eurov.

Dejstvo je, da so dobitki obdavčljivi – vendar ne vsi dobitki, temveč le tisti, ki presegajo zakonsko določen znesek. Iz ZDoh-2 lahko razberemo, da je dobitek v nagradni igri obdavčen le, če njegova vrednost presega 42 eurov.

Navedeno pomeni, da je v Janezovem primeru organizator nagradne igre ravnal pravilno. Organizator nagradne igre jezavezan plačati akontacijo dohodnine po stopnji 25 % od vrednosti dobitka, tj. 25 eurov. Posledično je bilo Janezu nakazanih le preostalih 75 eurov.

Kljub temu, da Janez neposredno ni zavezan k plačilu davka, se bosta višina nagrade in akontacija prišteli v njegovo letnoodmero dohodnine.

Če bi Janez prejel nagrado v naravi, na primer motorno kolo v vrednosti 5.000 eurov, kot dobitnik ne bi bil zavezan plačati davka – temveč je plačilo prav tako dolžnost organizatorja.

Ne glede na obliko nagrade – denarna ali v naravi – se višina nagrade in akontacija vštevata v letno odmero dohodnine.

 

108. člen Zakon o dohodnini (ZDoh-2)

(davčna osnova za druge dohodke)

(1) Davčna osnova je doseženi dohodek, če ni s tem zakonom za posamezno vrsto dohodka drugače določeno.

(2) V davčno osnovo se ne všteva posameznega darila, če njegova vrednost ne presega 42 eurov oziroma če skupna vrednost vseh daril, prejetih v davčnem letu od istega darovalca, ne presega 84 eurov.

(3) V davčno osnovo se ne všteva dobitka v nagradnih igrah, ki niso igre na srečo, kjer je potrebno določeno znanje, spretnost ali naključje, če vrednost dobitka ne presega 42 eurov.