Zakon o dohodnini štipendije uvršča med druge dohodke in pri tem določa, da so v večini primerov neobdavčene do zneska minimalne plače ali pa celo v celoti oproščene plačila dohodnine. V prispevku predstavljamo kakšna je davčna obravnava različnih vrst štipendij pri nas.

VIR:https://kulturnadediscina.si

Obdavčitev štipendij

Obdavčitev štipendij