Maribor, 06.02.2013

O nagradnih igrah govorimo, ko je za nagrado (za razliko od iger na srečo) potrebno določeno znanje, spretnost ali naključje. Dobitki v nagradnih igrah so lahko denarni ali pa v naravi (npr. računalnik ali celo avtomobil).

Obdavčitev nagrade
Dobitek v nagradni igri je obdavčen le, če njegova vrednost presega 42 EUR. V tem primeru se akontacija dohodnine izračuna in plača po stopnji 25 % od vrednosti dobitka. Izračun in plačilo akontacije dohodnine je za davčnega zavezanca dolžan opraviti plačnik davka (to je izplačevalec dohodka) na podlagi davčnega obračuna. Če je nagrada izplačana v denarju, je davčna osnova vrednost nagrade. Če pa je nagrada v naravi, je davčna osnova tržna cena nagrade povečana s koeficientom davčnega odtegljaja (1,33333).

Kdaj moram vložiti napoved
Napoved se vloži le, če nagrado podeli oseba, ki v Sloveniji ni plačnik davka (npr. tuja pravna oseba).
Obrazec, ki se imenuje »Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov« mora davčni zavezanec vložiti v 7 dneh od dneva prejema nagrade na pristojni davčni urad. Ta v 15 dneh od vložitve napovedi izda odločbo o višini akontacije dohodnine.

Oprostitev
Če je znesek izračunane akontacije dohodnine nižji od 20 EUR, se akontacija dohodnine ne odtegne in plača, vrednost dobitka pa se bo vseeno vštela v letno davčno osnovo za odmero dohodnine.

Primer izračuna, če je nagrada gotovina 1.000 EUR: Izplačevalec dohodka bo izračunal in plačal 250 EUR akontacije dohodnine. Prejemnik bo prejel nagrado v višini 750 EUR.

Primer izračuna, če je nagrada avtomobil v vrednosti 20.000 EUR: Vrednost avtomobila se poveča s koeficientom davčnega odtegljaja 20.000 x 1,33333 EUR = 26.666,66 EUR davčne osnove x 0,25  = 6.666,65 EUR akontacije davka. Prejemnik nagrade prejme avtomobil, podeljevalec nagrade pa mora plačati 6.666,65 EUR akontacije davka.

Akontacijo dohodnine od dobitka plača podeljevalec nagrade. Višina nagrade in akontacija pa se dobitniku vštevata v letno odmero dohodnine.

Vir: DURS