SPIRIT Slovenija, javna agencija je objavila javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih.

Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov digitalizacije prodajnih poti na tujih trgih ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih ciljni skupini mikro, malih in srednje velikih podjetij s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so stroški zunanjih izvajalcev za naslednje aktivnosti:

Več informacij: OZS, Spirit Slovenija

VIR: https://www.ozs.si/novice/objavljen-javni-poziv-za-sofinanciranje-stroskov-digitalizacije-prodajnih-poti-ter-predstavitvenih-5f2022532114e03315d457c6