Uradni list RS 97/2007 z dne 24. 10. 2007

3. oddelek: DRUGI NAČINI PRENEHANJA OBVEZNOSTI

1. odsek: POBOT (KOMPENZACIJA)

Splošni pogoji

311. člen

Dolžnik lahko pobota terjatev, ki jo ima nasproti upniku, s tistim, kar ta terja od njega, če se obe terjatvi glasita na denar ali na druge nadomestne stvari iste vrste in iste kakovosti in če sta obe zapadli.

Izjava o pobotu

312. člen

(1) Pobot ne nastane takoj, ko se stečejo pogoji zanj, temveč mora to ena stranka drugi izjaviti.
(2) Po izjavi o pobotu se šteje, da je pobot nastal takrat, ko so se stekli pogoji zanj.