Maribor, 18.10.2018

Ena od pomembnih odločitev oseb z dejavnostjo je, kako bodo ugotavljale davčno osnovo. To odločitev morajo sprejeti že ob registraciji ali najpozneje v osmih dneh od vpisa v PRS oziroma v primarni register. Odločitev za eno ali drugo obliko ugotavljanja davčne osnove je za zavezanca pomembna, saj se oblika ugotavljanja davčne osnove lahko zamenja le z novim davčnim letom.

Davčna osnova od dohodka iz dejavnosti se ugotavlja na enega izmed dveh načinov:

V davčnem obračunu lahko podjetnik uveljavlja tudi davčne olajšave za:

  • zavezanca invalida,

  • vlaganja v raziskave in razvoj,

  • olajšavo za zaposlovanje,

  • olajšavo za zaposlovanje invalidov,

  • olajšavo za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju,

  • olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje,

  • olajšavo za donacije,

  • olajšavo za investiranje.

Podjetnik, ki računa davčno osnovo z upoštevanjem normiranih dohodkov, pri izračunu dohodnine ne more uveljavljati davčnih olajšav.

Na podlagi davčnega obračuna (ali predvidene davčne osnove ob registraciji pri začetnikih) se določi predhodna akontacija dohodnine, ki se v tekočem davčnem letu plačuje:

  • mesečno (če znesek prehodne akontacije presega 400 evrov) ali

  • trimesečno (če znesek predhodne akontacije ne presega 400 evrov).

Obroki akontacije morajo biti plačani do 10. dne v mesecu za preteklo mesečno ali trimesečno obdobje, po Univerzalnem plačilnem nalogu – UPN položnici.

Vir: Davčni vodnik 2018 za fizične osebe z dejavnostjo – FURS

Za pomoč pri pripravi in oddaji zaključnega računa smo za vas dosegljivi na:

Email: simona.klancnik@interfin.si

Telefon: (02) 234 23 21