Pravilnik o priznani obrestni meri (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07

 

Variabilni del priznane obrestne mere : januar 2007 – december 2008

Vir:Durs