Pravilnik o priznani obrestni meri (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07)

 

Variabilni del priznane obrestne mere: september 2008

Variabilni del priznane obrestne mere: januar 2007 – avgust 2008 

 

Priznana obrestna mera: januar 2005 – december 2006