Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah (Uradni list RS 138/2006), 28.12.2006

(3) Zavezanci morajo o izbranem sistemu vodenja poslovnih knjig (dvostavno ali enostavno knjigovodstvo) obvestiti pristojni davčni organ najpozneje do 31. decembra tekočega leta za naslednje davčno leto. Če začne zavezanec poslovati med letom, mora o izbranem sistemu vodenja poslovnih knjig obvestiti pristojni davčni organ najpozneje v roku 8 dni po začetku poslovanja. Med letom se izbran sistem vodenja poslovnih knjig ne sme spremeniti.

Vzorec Obvestila o načinu vodenja poslovnih knjig v letu 2009