Nov Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki je bil na začetku marca sprejet v državnem zboru, med novostmi uvaja tudi pravico do odpravnine v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

Odpravnina v primeru pogodbe o zaposlitvi sklenjene za eno leto ali krajši čas

V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je sklenjena za eno leto ali za krajše obdobje od enega leta zakon določa pravico do odpravnine v višini 1/5 povprečne mesečne plače delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev dela oziroma iz obdobja dela pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

Odpravnina v primeru pogodbe o zaposlitvi sklenjene za več kot eno leto

V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi, ki je trajala več kot eno leto, pa ima delavec pravico do odpravnine za prvo leto zaposlitve (1/5 povprečne mesečne plače) in sorazmerni del odpravnine glede na trajanje zaposlitve (1/12 od 1/5 za vsak mesec dela).

Odpravnina na podlagi sklenjene druge pogodbe o zaposlitvi za določen čas

V primeru nepretrganega nadaljevanja z delom na podlagi sklenjene druge pogodbe o zaposlitvi za določen čas delavcu pripada odpravnina za ves čas zaposlitve za določen čas ob prenehanju zadnje pogodbe o zaposlitvi za določen čas pri tem delodajalcu.

V katerih primerih delavcu ne pripada odpravnina v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas?

Pravica do odpravnine ne pripada delavcu v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, če gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca ter v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas za opravljanje sezonskega dela, ki traja manj kot tri mesece v koledarskem letu.

Zakon bo stopil v veljavo v 30 –dneh po objavi v Uradnem listu RS.

Vir:Durs