Pojasnilo DURS, št. 4250-36/2010, 15. 12. 2010
Z uveljavitvijo Zakona o urejanju trga dela – ZUTD (Uradni list RS, št. 80/2010) se spreminja status poslovodnih oseb v zasebnih družbah in zavodih v obveznem socialnem zavarovanju. ZUTD, ki se začne uporabljati s 1. 1. 2011, med obveznimi zavarovanci za primer brezposelnosti v šesti alineji 54. člena opredeljuje le poslovodne osebe v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ter zavodu. Zavarovanje za primer brezposelnosti po 1. 1. 2011 tako ni več možno za poslovodne osebe, ki so družbeniki v večosebnih kapitalskih družbah.
Podrobnejša pojasnila v zvezi z novo ureditvijo zavarovanja družbenikov – poslovodnih oseb v zasebnih družbah in zavodih po uveljavitvi ZUTD sledijo v Obvezno zavarovanje družbenikov – poslovodnih oseb po 1. 1. 2011.

Vir:Durs