Maribor, 07.10.2011

Dne 5. 10. 2011 je bila v Uradnem listu RS št. 78/2011 objavljena novela ZDDV-1E.  Tokrat spremembe niso zaradi »EU-pravil«. Za te spremembe lahko rečemo, da so poenostavitev in da se jih boste zagotovo, vsaj delno, razveselili. Spremembe se nanašajo na popravek izstopnega DDV pri dobropisih, stečajih in prisilnih poravnavah. Popravke bomo lahko naredili prej kot do sedaj, manj pa bo tudi administrativnih ovir. Postopno bo tudi vse več izjav in podobnih »priglasitev« v obliki obrazcev, ki se bodo oddajali elektronsko preko portala eDavki.

Zmanjšanje izstopnega DDV in popravek odbitka po novem 

Dobropisi

Za zmanjšanje izstopnega DDV po dobropisu ne bomo več potrebovali pisne potrditve kupca, da je po prejetem dobropisu zmanjšal odbitek vstopnega DDV. Pogoj za zmanjšanje izstopnega DDV bo samo še poslano pisno obvestilo kupcu o znesku DDV, za katerega kupec nima pravice do odbitka DDV. To pomeni, da bomo izstopni DDV lahko zmanjšali že takoj, na podlagi izdanega dobropisa, na odobritev/potrditev kupca pa ne bo več treba čakati. Svetujemo vam, da dobropise pošiljate priporočeno oziroma celo priporočeno s povratnico, da bi lahko DURS v primeru dvoma dokazali, da ste kupcu res poslali pisni dobropis in da ga je ta tudi prejel. Zakon namreč določa, da morate kupca o dobropisu pisno obvestiti, kar je mogoče razlagati tako, da mu morate pisni dobropis le poslati, kot tudi tako, da mora pisni dobropis tudi prejeti.

Primer:

Davčni zavezanec A, d. o. o., je oktobra opravil prodajo blaga in je obračunal DDV v višini 200 enot. Dva meseca kasneje (decembra) se je s kupcem dogovoril za znižanje kupnine za 50 odstotkov, ker je bilo pol izdelkov slabih. Decembra A, d. o. o., izstavi dobropis za neto znesek 500 in DDV v višini 100 enot. Ko A, d. o. o., izstavi dobropis, ta dobropis že ob sami izdaji upošteva v svojem DDV-obračunu (torej že v obračunu za december) in ne čaka, da kupec njegov dobropis tudi potrdi, ter ga pošlje nazaj.

Uradni list RS besedilo

    • Z novelo ZDDV-1E se ukinja:
      • Za davčne zavezance se ukinja se obveznost prijavljanja opravljanja in prenehanja opravljanja dobav blaga in storitev  v zvezi z uporabo obrnjene davčne obveznosti po 76.a členu ZDDV-1;
      • Ukinja se tudi predložitev praznih obrazcev; rekapitulacijsko poročilo in poročilo o dobavah blaga po 76.a členu ZDDV-1

Obveznost predložitve rekapitulacijskega poročila in poročila o dobavah iz 76.a člena ZDDV-1 je predpisana le v primeru, če  davčni zavezanec opravi dobave ali  če  mora popravljati podatke o dobavah za pretekla obdobja.

  • pisno obvestilo dobavitelja o zmanjšanju odbitka DDV ni več potrebno

Vir:UL RS