Uradni list RS 117/2006  Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)

Davčni zavezanec ima pravico, da od DDV, ki ga je dolžan plačati, odbije DDV, ki ga je dolžan plačati ali ga je plačal pri nabavah blaga oziroma storitev, če je to blago oziroma storitve uporabil oziroma jih bo uporabil za namene svojih obdavčenih transakcij, in sicer: GLEJ  63. člen ZDDV-1 OBSEG PRAVIC.

Za blago in storitve, ki jih davčni zavezanec potrebuje tako za transakcije, pri katerih DDV lahko odbije v skladu s 63. členom tega zakona, kot za transakcije, pri katerih DDV ne sme odbiti, se lahko odbije samo tak delež DDV, ki se pripiše prvim transakcijam. Ta delež se določi v skladu s tem členom za vse transakcije, ki jih opravi davčni zavezanec.GLEJ 65. člen  ZDDV-1 ODBITNI DELEŽ.

Primer!
Uveljavljanje odbitka vstopnega DDV na podlagi odbitnega deleža Vir:Superdavki