Skip to main content Skip to search

Odjava iz zavarovanja – obvestilo za delodajalce

Odjava iz zavarovanja – obvestilo za delodajalce

Delodajalec ob odjavi delavca iz socialnih zavarovanj vloži odjavo (obrazec M-2) in na vpogled:

  • pogodbo o zaposlitvi za določen čas ali
  • odpoved pogodbe o zaposlitvi ali
  • sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi ali
  • potrdilo o odjavi dela tujca* ali
  • dokazilo, da je pogodba o zaposlitvi prenehala po samem zakonu (pravnomočna odločba o ugotovljeni invalidnosti I.kategorije).

(storitev je potrebno opraviti v roku meseca dni od prekinitve, ob daljšem roku preverite za zavodu za zdravstveno zavarovanje)

V primeru, ko preneha pogodba o zaposlitvi večjemu številu delavcev zaradi stečaja ali sodne likvidacije (103.člen ZDR), prisilne poravnave (106.člen ZDR), oziroma v drugih primerih prenehanja delodajalca (108.člen ZDR) lahko delodajalec namesto, da predloži odpoved pogodb o zaposlitvi, na obrazec M-2 v opombe vpiše “odpoved zaradi stečaja/sodne likvidacije/prisilne poravnave/prenehanje delodajalca”.

*če tujcu preneha pogodba o zaposlitvi pred pretekom veljavnosti dovoljenja za zaposlitev oziroma dovoljenja za delo, mora delodajalec ob odjavi obvezno predložiti Potrdilo o odjavi dela tujca.

Vir:Topfin.si

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Odjava iz zavarovanja – obvestilo za delodajalce

Delodajalec ob odjavi delavca iz socialnih zavarovanj vloži odjavo (obrazec M-2) in na vpogled:

  • pogodbo o zaposlitvi za določen čas ali (več …)

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.