Novela Zakona o delovnih razmerjih, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 103/07, veljati pa je začela 28.11.2007 je med drugimi novostmi prinesla tudi izrecno obveznost delodajalcev, da delavce najpozneje do 31.marca pisno obvestijo o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto.
Pri sestavi obvestila o odmeri letnega dopusta je potrebno upoštevati določila zakona o delovnih razmerjih, kolektivne pogodbe, ki zavezuje delodajalca, splošni akt delodajalca (če ga ima) in pogodbo o zaposlitvi.
Zakonske določbe, ki jih mora delodajalec upoštevati pri odmeri letnega dopusta, so:
– predpisano trajanje letnega dopusta (minimalni letni dopust),
– dodatni letni dopust,
– pridobitev pravice do letnega dopusta (celotnega),
– pravica do sorazmernega dela letnega dopusta

Vzorec Odločba o letnem dopustu