Z dnem 7.7. je bi v Uradnem listu številka 95/2020 objavljen nov »Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije«.

S spremembo Odloka se je dopolnil tekst drugega odstavka 9. člena. Ta bolj natančno določa »dokazila«, ki jih mora oseba predložiti v primeru prihoda iz držav na rdečem seznamu. V takem primeru se štejejo dokazila kot so:

– originalni račun za plačilo nastanitve;

– dokazilo o lastništvu nepremičnine ali plovila, na katerem je oseba bivala;

– uradni seznam posadke v primeru najema plovila oziroma drugo primerno dokazilo;

Osebe, ki bodo izpolnjevale pogoje za izdajo odločb o karanteni po tem Odloku bodo lahko prehajale mejo le na določenih mejnih prehodih oziroma kontrolni točkah:

Na meji s Hrvaško: Gruškovje, Obrežje, Metlika in Jelšane;

Na meji z Madžarsko: Pince;

Mejni prehod za mednarodni zračni promet: Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (Brnik).

Novost Odloka je, da Ministrstvo za zdravje na kontrolnih točkah zagotovi javne uslužbence za izdajo in vročanje odločb med 6. in 22. uro. Mejni prehod Obrežje je izjema. Tam bodo uslužbenci prisotni 24 ur. Odločbe bodo vročali osebam neprekinjeno.

Več informacij: OZS,Zdenka Bedekovič

VIR: http:// https://www.ozs.si/novice/svetovanje/odlocbe-o-karanteni-na-dolocenih-prehodih-le-med-6-in-22-uro-5f05c1de2114e04a0466217f